ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δράσεις Δημοσιότητας της Ένωσης Περιφερειών-STRATENERGY

Print Friendly, PDF & Email

Στα πλαίσια της Πράξης STRATENERGY (Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στην οποία συμμετέχει ως Δικαιούχος η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣχόλιο