ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΩΝΑΣ: 2η Συνάντηση Διαχείρισης Έργου της Πράξης

Print Friendly, PDF & Email

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής στο Πειραιά, η 2η συνάντηση Διαχείρισης έργου της πράξης ΠΑΙΩΝΑΣ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣχόλιο