ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 & ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 & ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργίου Ζερβού (02/12/2022).

Υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 και η ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο “ Civitel Akali ” (Κισσάμου 55, 731 31) στα Χανιά.

Ημερήσια Διάταξη 1ης Επιτροπής

Ημερήσια Διάταξη 9ης ΕπιτροπήςΣχόλιο