Δημοσίευση Παρουσιάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων -Ρέθυμνο 11/07/2019

Print Friendly, PDF & Email

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/07/ 2019 στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Εμμανουήλ Βερνάρδου 12, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα, ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων

Η Ημερίδα είχε ως στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος, της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, των διαδικασιών υποβολής, την επιλεξιμότητα δαπανών-υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σε επίπεδο Έργου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

1_ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΡΕΘΥΜΝΟ

2_ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_ΡΕΘΥΜΝΟ

3_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΡΕΘΥΜΝΟ

4_ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΟΠΣ_ΡΕΘΥΜΝΟ

5_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ_Α_Γ_ΡΕΘΥΜΝΟ

6_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Β_ΡΕΘΥΜΝΟ

7_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ_ΡΕΘΥΜΝΟ

8_ EΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ΡΕΘΥΜΝΟ

9_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΡΕΘΥΜΝΟ

10_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_ΡΕΘΥΜΝΟ

11_ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ_ΡΕΘΥΜΝΟΣχόλιο