ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΝ 4ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -ΛΕΥΚΩΣΙΑ 04/07/2019

Print Friendly, PDF & Email

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020,  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 04/07/ 2019 στο Ξενοδοχείο Cleopatra Hotel, Φλορίνης 8, 1065 Λευκωσία, Κύπρος ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων.

Η Ημερίδα είχε ως στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος, της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, των διαδικασιών υποβολής, την επιλεξιμότητα δαπανών-υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σε επίπεδο Έργου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΠΣ

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ_Α ΚΑΙ _Γ ΦΑΣΗΣ-ΛΕΥΚ

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΛΕΥΚ

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β ΦΑΣΗΣ-ΛΕΥΚ

8. Εθνική Συγχρηματοδότηση και Ροή Χρηματοδότησης-ΛΕΥΚ

9. Συνήθη λάθη κατά την ετοιμασία και υποβολή των προτάσεων-ΛΕΥΚ

10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΛΕΥΚΣχόλιο