Διαδικτυακό Σεμινάριο  Επαληθευτών με έδρα την Κύπρο, 10-06-2021

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί επαληθευτές των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος, σας προσκαλούμε στο «Διαδικτυακό σεμινάριο επαληθευτών με έδρα την Κύπρο» στης 10 Ιουνίου 2021, που διοργανώνει η Αρχή Eξακριβωτών σε συνεργασία με την Αρχή Πληρωμής και την Διαχειριστική Αρχή – Κοινή Γραμματεία.

Βασικός σκοπός του σεμινάριο είναι η Εισαγωγή των κανόνων επιλεξιμότητας, οι Λογιστικές Χρήσεις και το κλείσιμο λογαριασμών.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο μέχρι της 08 Ιουνίου 2021 .Η συμμετοχή αρχικά μπορεί να είναι έως 3 άτομα ανά εταιρεία ορκωτών.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

 

Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του σεμιναρίου να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το έντυπο Αξιολόγησης Δράσεων Δημοσιότητας και Αξιολόγησης πατώντας εδώ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

[ninja_form id=4]1 Σχόλιο

Σχόλιο