Διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής δράσης για το ERMIS – F από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (26-28/08/2020)

Print Friendly, PDF & Email

Εκπαιδευτική δράση – Επίδειξη του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με  εμπειρογνώμονες από τα Κέντρα λήψης αποφάσεων πρόληψης & διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου διοργανώθηκε από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από τις 26 έως τις 28/8/2020, στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ERMIS – F “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”.

Στη δράση συμμετείχαν, πέρα από τους εταίρους του έργου, στελέχη από Διευθύνσεις Υδάτων άλλων περιοχών (Ιόνιο, Ήπειρος, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη), την Περιφέρεια Κρήτης και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠ.Π.ΕΝ. Την πρώτη μέρα της εκπαιδευτικής συνάντησης έγινε μια γενική παρουσίαση για τους στόχους του έργου ERMIS – F. Την επόμενη μέρα ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και επίσκεψη πεδίου στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού στην Αγία Παρασκευή και στην Καλλονή. Την τελευταία ημέρα, 28/8/20, υλοποιήθηκε Εργαστήριο εκπαίδευσης και χρήσης του Portal ERMIS-F στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η εκπαιδευτική δράση με τους εμπειρογνώμονες είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F, με στόχο την ενημέρωση δημόσιων φορέων για την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της  Πράξης.

Το ERMIS-F υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Δήμο Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντος.Σχόλιο