ΕΝΕΔΗ: Διαδικτυακή Ημερίδα για την Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, Πανεπιστήμιο Κύπρου