Ενημερωτική Ημερίδα της Πράξης Τ4Η: 15/07/2022, Μυτιλήνη (2.5.3)

Print Friendly, PDF & Email

Ενημερωτική Ημερίδα της Πράξης με τίτλο  «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών, Τ4Η»

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Αμφιθέατρο Γεωγραφίας

 

 

Για να δείτε αναλυτικά την Ημερήσια Διάταξη της Ενημερωτικής Ημερίδας, πατήστε εδώ.Σχόλιο