ΕΡΜΗΣ ΙΙ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημιουργία Οδηγού Προσβασιμότητας σε Ψηφιοποιημένη και σε Έντυπη Μορφή

Print Friendly, PDF & Email

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/δικαιούχου στην διακρατική πράξη «Βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας» με τίτλο: «Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους» και ακρωνύμιο «ΕΡΜΗΣ ΙΙ» που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Κύριος δικαιούχος της πράξης είναι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, με δικαιούχους της πράξης τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης από την Ελλάδα και το Δήμο Παραλιμνίου από την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της πράξης, καλούνται οι συμμετέχουσες περιοχές να υλοποιήσουν δράσεις με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού, το οποίο για το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης για ΑμΕΑ στη θάλασσα.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης για ΑμΕΑ στις παραλίες
  • Δημιουργία χώρων υπαίθριας εκγύμνασης για ΑμΕΑ σε παραλίες.
  • Δημιουργία χώρων υγιεινής για ΑμΕΑ σε παραλίες.

 

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η δημιουργία Οδηγού Προσβασιμότητας σε Ψηφιοποιημένη και σε Έντυπη Μορφή.

Μέσω Web Platform η ψηφιοποιημένη μορφή του Οδηγού Προσβασιμότητας, θα επιτρέψει την προβολή πληροφοριών για την προσβασιμότητα, στις περιοχές Παραλίμνι (Κύπρου) και Σύρο (Ελλάδα), μέσω της κινητής συσκευής του είτε μέσω του υπολογιστή. Η πλατφόρμα θα περιέχει και θα προβάλει το σύνολο των πληροφοριών τόσο σε κείμενο/φωτογραφίες κτλ όσο και σε ψηφιακό χάρτη που θα συνδυάζει και άλλα χαρτογραφικά δεδομένα (Satelite View, Οδικό Δίκτυο, POIs κτλ.

 

Παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις διαθέτουν χώρους προσβάσιμους για ΑμΕΑ και επιθυμούν την ένταξη τους στον Οδηγό Προσβασιμότητας του προγράμματος, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους στο email: odigos.syros@yahoo.com .

 

H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

 



Σχόλιο