ΕΥ ΚΙΝΗΣΗ: Δελτίο τύπου 4ης Τεχνικής Συνάντησης

Print Friendly, PDF & Email

 

Στην Λεμεσό πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 28-29 Μαρτίου 2019 η 4η Τεχνική Συνάντηση της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων με κύριο στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας στη διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής.

Στην πράξη συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου, ως επικεφαλής Εταίρος, καθώς και οι Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης και Θήρας από την Ελληνική πλευρά και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμων Λεμεσού (ΕΤΑΛ) και το Ερευνητικό Κέντρο Frederick από την Κυπριακή πλευρά. Η πράξη έχει ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2017, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2019 και σήμερα βρίσκεται στη φάση υλοποίησης της εγκατάστασης των σχετικών συστημάτων και εξοπλισμού στις περιοχές εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι της πράξης είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών ενώ περιηγήθηκαν στους χώρους στους οποίους αναπτύσσεται στην πόλη της Λεμεσού. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των φορέων επικαιροποίησαν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης και συζήτησαν τον βαθμό επίτευξης των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί.

Στην συνάντηση της Λεμεσού, αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών και η διεύρυνση της συμμετοχής του εταιρικού σχήματος σε παρόμοιες δράσεις στο άμεσο μέλλον. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στο Δήμο Ρόδου τον Σεπτέμβρη του 2019, όταν πλέον οι σχετικές δράσεις θα έχουν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα της πράξης θα είναι ορατά στο ευρύ κοινό.

Ο Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο της πράξης έχει ήδη συμβασιοποιήσει την προμήθεια λογισμικού και τηλεματικού εξοπλισμού για τα λεωφορεία, προϋπολογισμού 200.000,00 € καθώς και την προμήθεια δυο (2) οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Mini-bus) προϋπολογισμού 180.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες για την πράξη στην ιστοσελίδα της πράξης ΕΥ ΚΙΝΗΣΗ

 Σχόλιο