Ημερήσια Διάταξη 3ης Τεχνικής Συνάντησης της Πράξης In-Heritage, Αγία Νάπα, 22&23/06/2022

Print Friendly, PDF & Email

3η Τεχνική Συνάντηση
της Πράξης με τίτλο «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός» και ακρωνύμιο In-Heritage
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022/ Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Αγίας Νάπας

Για να δείτε την Ημερήσια Διάταξη της 3ης Τεχνικής Συνάντησης, Αγίας Νάπας, Ιούνιος 2022, πατήστε εδώ.

 Σχόλιο