Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων 1η Πρόσκληση 2014-2020-Χανια

Print Friendly, PDF & Email

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΕλλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης σας προσκαλούν στην

Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στα ΧΑΝΙΑ,

την Τρίτη 26-01-2016,

στο Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΙΑ,

Πλατεία 1866-Κυδωνίας 69

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

1. Παρουσίαση του Προγράμματος

2. Οδηγός Προγράμματος

3. 1η Πρόσκληση

4. Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

6. Επιλεξιμότητα Δαπανών

7. Επικοινωνιακή Στρατηγική 

Country:
Country: gr

Οι εγγραφές στην εκδήλωση έχουν λήξει