Ημερίδα κλεισίματος πράξεων, Ηράκλειο 04-07-2023

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σας προσκαλούμε σε ημερίδα με θέμα:  “Ενημέρωση για τις διαδικασίες κλεισίματος των πράξεων” που διοργανώνετε από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027, την  Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος.

 

Ημερομηνία: 04 Ιουλίου 2023 

Τοποθεσία: Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9, 71202

Ώρες: 10:00 – 14:00

 

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και ως εκ τούτου παρακαλείστε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Για τη συμμετοχή στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή  έως την Πέμπτη 29/06/2023.  Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος (κα Τσιαγκαντέ Βάϊα, vtsiagkante@mou.gr, τηλ. 0030 2310 469628).

 Σχόλιο