ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Ημερήσια Διάταξη, 16-17/12/2021, Λεμεσός, Κύπρος

Print Friendly, PDF & Email

6η Συνάντηση Διαχείρισης της πράξης ΘΑΛ-ΧΩΡ 2.
Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Για την ημερήσια διάταξη παρακαλώ πατήστε εδώ.Σχόλιο