ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης, σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου).

Για να διαβάσετε αναλυτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε εδώ.Σχόλιο