ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: 1o ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Το στρατηγικό έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης για στρατηγικά έργα, τον Σεπτέμβριο του 2017.


Το έργο κεφαλαιοποιεί την προηγούμενη συνεργασία τόσο σε επίπεδο εταιρικού σχήματος, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, δεδομένου ότι πέντε από τους έξι εταίρους συμμετείχαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ. Το ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 ενσωματώνει τις αλλαγές του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) με την συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως νέου στρατηγικού εταίρου. 

Για το Δελτίο Τύπου παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩΣχόλιο