ΘΑΛ-ΧΩΡ2: Δελτίο Τύπου-3η Διαχειριστική Συνάντηση (Λεμεσός, 10-12/12/2019)

Print Friendly, PDF & Email

Σε συνέχεια της 2ης συνάντησης διαχείρισης της πράξης που είχε λάβει χώρα στην Αθήνα, (12 -13 Ιουνίου 2019), πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου στις 10, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019, η 3η Συνάντηση Διαχείρισης των δικαιούχων της πράξης: Διασυνοριακή συνεργασία για εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣχόλιο