ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ: Ημερίδα αποτελεσμάτων, 29-02-2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Print Friendly, PDF & Email

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στην οποία ανήκει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Δικαιούχοι της πράξης ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», σας προσκαλούν στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της, στο Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020, στις 10.00 πμ.

 

Η πράξη ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ

Η πράξη «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος 2020) με εταίρους το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στην οποία ανήκει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, και το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, συνολικού προϋπολογισμού 820.000,00 €, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (INTERREG V-A). Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις, όπως την αναβάθμιση των συστημάτων κλιματισμού/αερισμού, τη χρήση σύγχρονων μικροπεριβαλλοντικών προθηκών έκθεσης και την τοποθέτηση υλικών απορρόφησης/μείωσης αέριων και σωματιδιακών ρύπων. Επίσης, οι εταίροι αναπτύσσουν ένα φορητό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του αέρα, με δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης του προσωπικού των Μουσείων σε περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων επικίνδυνων ρύπων, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διεθνή κλίμακα.

 

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της πράξης από τους τέσσερεις Δικαιούχους του Προγράμματος Μουσεία ΙΙ. Επίσης θα παρουσιασθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες και Κανόνες ενός σύγχρονου Μουσείου της Λευκωσίας, της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Η ημερίδα θα κλείσει με την επίδειξη, για το κοινό, μετρήσεων αέριων ρύπων με ειδικά όργανα στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και παρουσίαση του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί στο Μουσείο.

 

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Σχόλιο