ΝΑΥΣ: Διημερίδα 27 & 28-02-2020, ΛΕΜΕΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνει στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό (Κύπρος) διημερίδα με τίτλο «Ψηφιοποίηση στον Τομέα της Ναυτιλίας: Δημιουργία πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας». Η διημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», στην οποία συμμετέχει ως Δικαιούχος.

Η Πράξη εντάσσεται στο πρόγραμμα «Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014- 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, αλλά θα υπάρχει διερμηνεία στα Aγγλικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑΣχόλιο