ΝΑΥΣ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Τελική Εκδήλωση, Μυτιλήνη – Λέσβος, 21 Οκτωβρίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Την Πέµπτη 21 Οκτωβρίου 2021 πραγµατοποιήθηκε η τελική εκδήλωση της Πράξης ΝΑΥΣ στη Μυτιλήνη – Λέσβου, στο Ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», µε τίτλο «ΝΑΥΣ e-marketplace: Βιωσιµότητα και Εµπορική Εκµετάλλευση της Πλατφόρµας». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου 1.2.2 «Έκθεση Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισµού» της πράξης.

Η Τελική Εκδήλωση σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση της πράξης ΝΑΥΣ.

 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχόλιο