ΝΑΥΣ: Τελική Εκδήλωση Πράξης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 21 Οκτωβρίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σας προσκαλεί στην Τελική Εκδήλωση της Πράξης “ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας” του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A ” Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020″. Συγκεκριμένα, η εκδήλωση, με τίτλο “ΝΑΥΣ e-marketplace: Βιωσιμότητα και Εμπορική Εκμετάλλευση της Πλατφόρμας”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00 με 15:00, στο ξενοδοχείο “Ηλιοτρόπιο” στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο του παραδοτέου 1.2.2., “Έκθεση Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισμού”.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση της Εκδήλωσης καθώς και την Ημερήσια Διάταξη ακολουθώντας τους υπερσυνδέσμους.Σχόλιο