ΝΑΥΣ e-market place: Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Διασύνδεση Προσφοράς & Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων σε Λιμάνια Κρουαζιέρας»

Print Friendly, PDF & Email

Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΙΠΛ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) διοργανώνει στις 08 Ιουλίου 2021 από τις 9:00 μέχρι τις 16:00 στο Ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel στη Λάρνακα συνάντηση με τίτλο «ΝΑΥΣ e-market place: Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διασύνδεσης Προσφοράς & Ζήτησης Τοπικών Προϊόντων». Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών
στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», στην οποία το ΕΙΠΛ και το ΚΕΒΕ συμμετέχουν ως Δικαιούχοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣχόλιο