Ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Σεμινάριο  Επαληθευτών με έδρα την Κύπρο, 10-06-2021