ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3 στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με αρ. αναφ. 301663/ΥΔ 3589/18-6-2019 (ΑΔΑ: Ψ055465ΧΙ8-Γ93) έως την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΣχόλιο