ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ: Διακήρυξη προμήθειας διασωστικών εργαλείων για χρήση από τις Πυροσβεστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, ατόμων σε τροχαία/αεροπορικά ατυχήματα, καταρρεύσεις κτιρίων και τα λοιπά, Αριθμός Παρ: 3.3.1, 12/10/2022

Print Friendly, PDF & Email

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την προμήθεια Διασωστικών Εργαλείων για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων σε τροχαία / αεροπορικά ατυχήματα καταρρεύσεις κτιρίων κτλ. στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας  «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» MIS 505067 Υποέργο 1 της πράξης «Κοινή στρατηγική για την διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από πλημμύρες και άλλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών» με το ακρωνύμιο «ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ»

Προϋπολογισμός 250.000,00€ με ΦΠΑ

Ημ/νια Λήξης Υποβολής προσφορών :16-11-2022 ώρα 10:00

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά την διακήρυξη του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.Σχόλιο