ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου-Εναρκτήρια Συνάντηση, Λευκωσία, 28/10/20