Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες»της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 301328/ ΥΔ 2599/ 07-07/2017 “Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ” και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24-02-2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, δσιαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Για περισσότερες πληροφορίες και διαδικασίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχεορησιακών Προγραμμάτων του Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”  πατώντας ΕΔΩ

 Σχόλιο