Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assessment) των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg 2021-2027»

για τα αρχεία της Πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώΣχόλιο