Πρόσκληση: 2nd BALKAN FORUM

Print Friendly, PDF & Email

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας & Θράκης) με τη Διαχειριστική Αρχή των προγραμμάτων INTERREG διοργανώνει το 2ο Balkan Forum «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Το FORUM θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και οι εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένα την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης.

Για να εγγραφείτε, πρέπει να συμπληρώσετε μια ειδική φόρμα μέσω του ιστότοπου της εκδήλωσης.

Οι κύριοι στόχοι της εκδήλωσης είναι:

Συζήτηση και λεπτομερής εξέταση των απαραίτητων υποδομών και δικτύων των οποίων η υλοποίηση πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα, καθώς και τοποθέτηση πιθανών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων των προτεινόμενων υποδομών και δικτύων στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Συζήτηση και εύρεση μηχανισμών κινητοποίησης και αξιοποίησης επιχειρηματικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων κατά την ωριμότητα και την υλοποίηση των υπό σχεδιασμού υποδομών και δικτύων.

Προώθηση της απαραίτητης επιχειρηματικής και τεχνολογικής δικτύωσης και συνεργασιών σε βαλκανικό επίπεδο.

 

 

 Σχόλιο