Σεμινάριο για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)-Αθήνα, 30-10-2018

Print Friendly, PDF & Email

Aγαπητοί Δικαιούχοι,

Αγαπητά στελέχη των Εθνικών Αρχών,

Εκ μέρους της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ, της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και της ΕΥ ΟΠΣ, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε Σεμινάριο για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που θα γίνει στις 30/10/2018 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα – Ελλάδα.

Το Σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου 8 ώρες (9.00-17.00).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ένα όμοιο Σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε δύο (2) άτομα ανά Δικαιούχο, ανεξαρτήτως του αριθμού πράξεων ή Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο κάθε Δικαιούχος. Σε περίπτωση που ένας Δικαιούχος συμμετέχει σε περισσότερα από ένα Προγράμματα, μπορεί να αποστείλει ένα (1) μόνο μήνυμα επιβεβαίωσης συμμετοχής.

Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο Σεμινάριο της Αθήνας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο έως τη Δευτέρα 22/10/2018.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης συμμετοχής παρακαλείσθε να αναφέρετε και τα ονόματα των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Για την Ημερήσια Διάταξη παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γενική περιγραφή, συμπλήρωση & υποβολή τεχνικού δελτίου & αναφοράς προόδου

Δήλωση & έλεγχος δαπανών πρώτου επιπέδου

Δελτίο χορήγησης χρηματοδότησης έργουΣχόλιο