Σεμινάριο καταχώρησης επιτόπιων επαληθεύσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), 22 Ιανουαρίου 2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί εξακριβωτές των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων  Interreg V-B Balkan-Mediterranean και Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος, σας προσκαλούμε στο Εργαστήρι ενημέρωσης με τίτλο “Σεμινάριο καταχώρησης επιτόπιων επαληθεύσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)” που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή – Κοινή Γραμματεία των προαναφερόμενων προγραμμάτων στις 22 Ιανουαρίου 2020 στο ΣυνεδριακόΚέντρο Φιλοξένια .

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των κύπριων εξακριβωτών/επαληθευτών σε θέματα επαληθεύσεων στο ΟΠΣ και επιτόπιων επαληθεύσεων στα πλαίσια της πιστοποίησης των έργων, τα οποία έχουν αναλάβει.

 

Ο οδηγός επιτόπιων επαληθεύσεων για καλύτερη ενημέρωση σας και προετοιμασία.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των εξακριβωτών ή/και της ομάδας έργου τους είναι υποχρεωτική.

 Παρακαλώ επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση jsbranch@dgepcd.gov.cy μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020

 Τα Προγράμματα Interreg V-B Balkan-Mediterranean και Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ (ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ)Σχόλιο