Σεμινάριο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Αθήνα (30-10-2018): Αναρτήθηκαν οι παρουσιάσειςΣχόλιο