ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ-ECORouTs: Δ. Ηρακλείου – Τελικό Συνέδριο της Πράξης, Livestreaming

Print Friendly, PDF & Email

Τελικό Συνέδριο της Πράξης «Κοινές Δράσεις για τη δημιουργία πράσινων – περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές»

Ο Δήμος Ηρακλείου σας προσκαλεί στο τελικό συνέδριο της Πράξης ECORouTs, που στοχεύει στην παρουσίαση της και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, καθώς επίσης και στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με επικέντρωση σε δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι προέρχονται από τις αστικές μεταφορές.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση για τους λοιπούς συνέδρους

Για να ακολουθήσετε το Livestreaming, παρακαλώ πατήστε εδώ.Σχόλιο