ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ: 3η Συνάντηση Συντονιστικής Ομάδας Έργου, Ρόδος 14&15/03/2019

Print Friendly, PDF & Email

Την Πέμπτη & την Παρασκευή 14 & 15 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου με θέμα την πορεία υλοποίησης της πράξης, επόμενα βήματα, αποτελέσματα κτλ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Σχόλιο