ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ: 4η Τεχνική Συνάντηση και Δι-Ημερίδα, 18-19 Νοεμβρίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η 4η Τεχνική Συνάντηση, 4η Δι-Ημερίδα Προβολής και Εθελοντισμού και ο 4ος Κύκλος Εργαστηρίων Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων της Πράξης “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ” στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.

Για να εισέλθετε Δ´ Ψηφιακή Διημερίδα για την Προβολή του Έργου “Ψηφιακό Αποφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων” χρησιμοποιήστε τον υπερσύνδεσμο εδώ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την Πρόσκληση εδώ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την Ημερήσια Διάταξη εδώ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την Αφίσα της Εκδήλωσης εδώ 

 

 Σχόλιο