1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ” 2007 – 2013

Print Friendly, PDF & Email
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ”  2007 – 2013  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 24/09/13
  ΕΩΣ 09/10/13
ΑΞΟΝΑΣ  
4. Tεχνική βοήθεια x
     
     
     
     
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
  ΜΟΔ ΑΕ x
     
     
     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 600.000,00 €  
     
ΑΡΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  
1.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 
2.

Αίτηση Υποβολής

 
3.

Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης

 
4.

Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων

 
5.

Οδηγός Προγράμματος 1ης Πρόσκλησης – Αξονας 4  

 
6.

Κριτήρια Επιλογής Έργων

 
7.

Σύμβαση Χρηματοδότησης

 
8.

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

 
8α.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου

 
9α.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

 
9β.

Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ