1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εδαφικής Συνεργασίας: Προώθηση Βέλτιστων Πρακτικών – Ανταλλαγή Εμπειριών

Print Friendly, PDF & Email

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) διοργανώνει συνέδριο με διακριτικό τίτλο «1st European Territorial Cooperation Conference: Promoting Best Practices-Sharing Experiences» στις 8 και 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει έκθεση συγχρηματοδοτούμενων Έργων-Καλών Πρακτικών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι οι κεφαλαιοποίηση των ήδη υπαρχουσών εμπειριών και ο συντονισμός των ενεργειών, με σκοπό τη μετατροπή της ατομικής και θεσμικής εμπειρίας σε κεφάλαιο εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ημερήσια Διάταξη