ΥΠΕΝΘΎΜΙΣΗ: Β΄φάση της Διαβούλευσης «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου 2021-2027-Η γνώμη σας μετράει!!!»

Print Friendly, PDF & Email

Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Επιτροπής Προγραμματισμού για τον σχεδιασμό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» της 6ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σας υπενθυμίζουμε ότι κατά το παρόν διάστημα διενεργείται η Β’ Φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Σας καλούμε, λοιπόν, να συμμετάσχετε στη Δημόσια Διαβούλευση η οποία επικεντρώνεται κυρίως στην προτεραιοποίηση των Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής του Προγράμματος και στην υποβολή προτάσεων σχετικών δράσεων μέσω των οποίων θα ικανοποιηθούν οι εν λόγω Στόχοι, διαμέσου της συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://survey.proopsis.gr.
Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα έως τις 25 Ιουνίου 2021.

Θεωρώντας τη συνεισφορά σας ιδιαίτερα πολύτιμη για τον σχεδιασμό του νέου Προγράμματος, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας και στην παρούσα Φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Για τυχόν πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»: κα Κ. Θεμελή [Τηλ. 2310 469656], ή/και για τεχνικά ζητήματα με την αρμόδια συνεργάτη της Αναδόχου εταιρείας κα Μ. Λιβέρη – Δαλαβέρη [Τηλ. 210 5244760 (εσωτ. 410)].
Σας ευχαριστούμε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένω στη διάθεσή σας.Σχόλιο