Διαδικτυακό Σεμινάριο Πληροφόρησης σε νέους φορείς με έδρα την Κύπρο, 10-05-2022

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V- A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Υπουργείο Οικονομικών διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο Πληροφόρησης σε νέους φορείς με έδρα την Κύπρο που υλοποιούν έργα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων..

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος για την υλοποίηση των έργων, των εθνικών διαδικασιών της Κύπρου, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), κατευθύνσεις και οδηγίες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας και να παράσχει βοήθεια στους νέους Δικαιούχους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 10 Μαϊου 2022. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή περιορίζεται στους νέους Δικαιούχους των Πράξεων ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ και Eco.Muse.

Για την Ημερήσια Διάταξη παρακαλούμε πατήστε εδώ

 Σχόλιο