Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Στρατηγικών Έργων)

Print Friendly, PDF & Email

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 κατά την 4η  συνεδρίαση της που έγινε στη Μήθυμνα Λέσβου στις 14/9/2017 αποδέχθηκε τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και ενέκρινε αρχικά προς χρηματοδότηση 7 έργα:

Πατήστε εδώ για τα έργα που εγκρίθηκαν στο 2ο άξονα του Προγράμματος

Πατήστε εδώ για τα έργα που εγκρίθηκαν στον 3ο άξονα του Προγράμματος

Επισημαίνεται ότι η λίστα των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση έργων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στους σχετικούς οδηγούς του Προγράμματος,  με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι μετά την εξέταση των εγκεκριμένων προτάσεων έργων σχετικά με τη συμμόρφωσή τους ως προς τις διατάξεις κρατικών ενισχύσεων, τα εταιρικά σχήματα που υπέβαλλαν αυτές θα κληθούν σε τεχνικές συναντήσεις στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις συναντήσεις αυτές θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές των προϋπολογισμών των εταίρων, οι οποίες θα εγκριθούν με μεταγενέστερη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020