2014-2020: 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Η 1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 συνεδρίασε στην Λευκωσία στις 23 Οκτωβρίου 2015, με τη συμμετοχή μελών με δικαίωμα ψήφου από τις δυο χώρες καθώς και παρατηρητών/εμπειρογνωμόνων.

1) ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2) Αναλυτικά πρακτικά και απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρακαλούμε πατήστε εδώ:

foto1      foto2

foto3

foto4