Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 Δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση

Print Friendly, PDF & Email

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για έργα Στρατηγικού Χαρακτήρα

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου

 

Τα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης βρίσκονται εδώ