Ανάρτηση Οδηγού Επαληθεύσεων και συνοδευτικών εγγράφων του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

 Δημοσιεύεται ο Οδηγός Επαληθεύσεων του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού. 

Πατήστε εδώ για τον Οδηγό Επαληθεύσεων 

Πατήστε εδώ για τη Λίστα Ελέγχου 

Πατήστε εδώ για το Πιστοποιητικό Επαληθευμένων Δαπανών 

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επαληθευμένων Δαπανών 

Πατήστε εδώ για την Έκθεση Επαλήθευσης