7η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείου της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων-Αίτηση Υποβολής (3η έκδοση) και ανάρτηση νέου

Print Friendly, PDF & Email

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε νέα Αντικατάσταση του αρχείου:

 2. Αίτηση Υποβολής (3η εκδοση) 

Επίσης Αναρτήθηκε το παρακάτω νέο Αρχείο

«Στο πλαίσιο πληρέστερης ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού δράσεων που θα εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (οριζόντια αρχή του Προγράμματος) παρατίθενται , εν είδει κατευθυντηρίων γραμμών, οι σχετικές απαιτήσεις.»

17. Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία