Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, 11-07-2019, Ρέθυμνο, Ελλάδα

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί Δυνητικοί Δικαιούχοι,

 

 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε Ημερίδα Ενημέρωσης  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/07/ 2019 στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Εμμανουήλ Βερνάρδου 12, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα.

 

Η Ημερίδα έχει ως στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος, της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, των διαδικασιών υποβολής, την επιλεξιμότητα δαπανών-υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σε επίπεδο Έργου.

 

Για συμμετοχή στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή έως την Πέμπτη 04/07/2019. Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος (κα Τσιαγκαντέ Βάϊα, vtsiagkante@mou.gr, τηλ. 0030 2310 469628).

 

 

Παρακαλούμε κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

[ninja_form id=4]1 Σχόλιο

Σχόλιο