ΕΡΜΗΣ II – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 10/10/2017- 29/02/2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Το έργο “Τουρισμός για όλους- ΕΡΜΗΣ ΙΙ” αποτέλεσε μια κοινή προσπάθεια ενίσχυσης του περιορισμού των δυσχερειών προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Η κοινή αυτή προσπάθεια, συνδύασε τη γνώση των προβλημάτων της συγκεκριμένης ομάδας (Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου) αλλά και τη γνώση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών υπό το πρίσμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Παραλιμνίου και Δήμος Σύρου- Ερμούπολης), προωθώντας ευρύτερα τον προσβάσιμο τουρισμό σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (πχ ηλικιωμένοι, έγκυοι, προσωρινά τραυματίες)) και όχι αποκλειστικά ΑμΕΑ.
Στην κατεύθυνση αυτή το έργο υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:
Α. Την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες, μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, καθώς και μικρές παρεμβάσεις/διορθώσεις στην υποδομή προσβασιμότητας στο σημείο που θα εγκατασταθεί ο μηχανισμός. (π.χ. ειδικών διαδρόμων πρόσβασης, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής).
Β. Την προμήθεια ειδικών αμαξιδιών πρόσβασης τόσο στις παραλίες όσο και σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Γ. Τη δημιουργία Υπαίθριων Χώρων Εκγύμνασης.
Δ. Καταγραφή προσβάσιμων υποστατικών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, εκπονήθηκε μελέτη καταγραφής των προαναφερόμενων υποστατικών και ψηφιοποίηση τους σε τρισδιάσταστη μορφή (Οδηγός Προσβασιμότητας). Ο Ψηφιοποιημένος Οδηγός εμφανίζει 3D τις προσβάσιμες υποδομές των 2 περιοχών και δημιουργήθηκε και σε έντυπη μορφή (Ελληνικά & Αγγλικά), περιλαμβάνοντας τα υποστατικά με το βαθμό προσβασιμότητας τους, σχετικούς χάρτες.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)

Τα βασικά αποτελέσματα της πράξης, εστιάζονται στα ακόλουθα:
A. Στην εγκατάσταση στην Κύπρο (σε 5 επιλεγμένες περιοχές, με έντονη τουριστική κίνηση του Δήμου Παραλιμνίου) και σε 2 περιοχές παρέμβασης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ειδικών υποδομών πρόσβασης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Ειδικότερα, αφορούσε την εγκατάσταση αυτόνομης (και ενεργειακά) ράμπας πρόσβασης στην θάλασσα. Παράλληλα, υπήρξαν παρεμβάσεις σε κοινόχρηστες υποδομές (τουαλέτες, κλπ).
Β. Την προμήθεια ειδικών αμαξιδιών πρόσβασης τόσο στις παραλίες όσο και σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Γ. Τη δημιουργία Υπαίθριων Χώρων Εκγύμνασης.
Δ. Καταγραφή προσβάσιμων υποστατικών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή υποστηρίχθηκε από σχετική πλατφόρμα εμφανίζοντας 3D τις προσβάσιμες υποδομές των 2 περιοχών.

Γ) Καινοτομίες

Η πράξη εστίασε στον τουρισμό που σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3Cy) είναι από τους κλάδους οικονομίας που παρουσιάζουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο τουρισμός αποτελεί κεντρική πρόκληση, αφού η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας παράλληλα τις προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης. Επίσης, η Στρατηγική του Ν. Αιγαίου καταδεικνύει τον τουρισμό ως τον τομέα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η δημιουργία ταυτότητας προορισμού που παρουσιάζονται στη Στρατηγική συνάδει απόλυτα με τα πεδία παρέμβασης και καινοτομίας του έργου. Το έργο θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και θα ενισχυθεί η ικανότητα οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος των δυο περιοχών. Τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα στόχου θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε έναν τουριστικό προορισμό πλήρως προσβάσιμο χωρίς να χρειάζεται η υποστήριξη από τρίτους και να είναι αποκλεισμένοι από διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού- τουριστικού ενδιαφέροντος. Η δημιουργία ολοκληρωμένων προσβάσιμων τουριστικών περιοχών στις 2 περιοχές ενισχύει τη διακρατική συνεργασία και συντελεί στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Η υλοποίηση του έργου δημιούργησε ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Δικαιούχων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συμβάλλοντας στις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την παραγωγή, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο προσβάσιμος τουρισμός αποτελεί σημαντική παράμετρο σε κάθε τουριστική πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο παρ’ όλα αυτά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως παρ’ όλο που συντελεί στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση νέων προσοδοφόρων αγορών. Μέσω του έργου προβλήθηκαν οι προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες που παρέχονται με αποτέλεσμα οι διακρατικοί τουρίστες που ανήκουν στην ομάδα- στόχου να δύνανται να επιλέξουν προσβάσιμα τουριστικά κέντρα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΠΑ
ΟΠΑΚ 287.839,78 244.663,81
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 126.445,41 107.478,60
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 147.065,80 125.005,93
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 561.350,99 477.148,34

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Έντυπος Οδηγός Προσβασιμότητας- ΠαραλίμνιΈντυπος Οδηγός Προσβασιμότητας-Σύρος

2. Χάρτες: Πλοηγηθείτε στους διαδραστικούς χάρτες των Geomatic Maps™ και βρείτε την παραλία που σας ενδιαφέρει.

3. Αναζήτηση Παραλιών: Αναζητήστε την παραλία που σας ενδιαφέρει μέσα απο τις εγγραφές του site.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

  1. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δημοσιότητας, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα δημοσιότητας καθώς και φωτογραφίες της Πράξης εδώ.
  2. Βίντεο:
  3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΕΡΜΗΣ ΙΙ 
  4. Βραβείο από την Cyprus Eating Awards 2021 για την προσβασιμότητα της παραλίας