2η Ενημέρωση αντικατάστασης αρχείων και ανάρτησης νέων της Πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Αντικαταστάθηκαν τα αρχεία:

3. Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και

4. Δήλωση Συγρηματοδότησης – Μη διπλής Χρηματοδότησης

 

Επίσης Αναρτήθηκαν τα παρακάτω νέα Αρχεία

15. Δελτίο Ωριμότητας

16. Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ

όλα τα νέα Αρχεία θα τα βρείτε πατώντας εδώ