Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

Ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να υποβάλλουν πρόταση έργου στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VA  Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2017, ότι πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  και συγκεκριμένα τη διεύθυνση:

 http://esub.mnec.gr/ops_sec5/register.zul
προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού χρήστη Δικαιούχου ώστε να λάβουν κωδικό και να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων της προαναφερόμενης πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητη εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος άλλος τρόπος υποβολής, πλην της ηλεκτρονικής.

Για τυχόν διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην κα Αναστασία Μπρόζου (τηλ: (+30) 2310 469671, email abrozou@mou.gr)