Υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ)

Print Friendly, PDF & Email

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το έγγραφο βρίσκεται σε διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ)